put your site name

Archive
Interiør

The Center for Interpretation of the Battle of Atoleiros, lokalisert i Fronteira har, som andre moderne museum, som formål å øke kunnskap og bevissthet til sine besøkende. Atoleiros 1384 fremstår alikevel ikke som et typisk museum, men som et unikt, scenografisk rom som stimulerer til fortolkning, innlevelse og forståelse av de ulike hendelsene under krisen i det fjortende århundre – et avgjørende øyeblikk i Portugals historie.

Arkitektene Gonçalo Byrne Arquitectos, Lda + Oficina Ideias em Linha – Arquitectura e Design, Lda har brukt flere virkemidler for å underbygge den historiske tilstedeværelsen. Ett av grepene er byggets referanse til taktiliteten av den tradisjonelle middelalder-konstruksjonen – jeg elsker den rå og uregelmessige overflaten av den pigmenterte betongen. Og selvfølgelig det åpenbare; den simpliserte og stramme konturen av det primitive «huset», skutt ut mellom de to kroppene.

 

The Center for Interpretation of the Battle of Atoleiros, located in Fronteira has, like other modern museum, aims to increase knowledge and awareness of its visitors. Atoleiros 1384 still don’t appear as a typical museum, but as a unique, scenographic space that encourage interpretation, reliving and understanding of the various events of the crisis in the fourteenth century – a defining moment in Portugal’s history.

The architects Gonçalo Byrne Arquitectos, Lda + Oficina Ideias em Linha – Arquitectura e Design, Lda has used several tools to substantiate the historical presence. One, is the building’s reference to the tactility of the traditional medieval construction – I love the raw and irregular surface of the pigmented concrete. And of course the obvious, the simple contour of the primitive «house», shot out between the two bodies.

Les mer

Geszeft er en butikk i Katowise, Polen, som stiller ut og selger nøye utvalgte pieces av unge, lokale designere. Dét liker vi. Jeg elsker de rufsete, okergule veggene, OG har du et observant øye som meg, så vitner også navnvalget på spesielt én av drinksa om en kreativ gjeng. Ser du det?

Butikken er tegnet av duoen Joanna Wołoszyn og Daria Barnaś. Foto: Anna Domańska.

 

Geszeft is a shop in Katowise, Poland, exhibiting and selling carefully selected pieces by young local designers. We like that. I love the scruffy, ocher walls, AND if you have an observant eye like me, the name choice of particular one of the drinks witness of a creative bunch. Do you see it?

The store was designed by the duo Joanna Woloszyn and Daria children. Photo: Anna Domańska.

Les mer

OAT

Oslo Åpne Hus

Denne helga bør du definitivt sjekke ut:

1. Oslo Åpne Hus

2. Oslo Arkitekturtriennale 

3. Bloody Mary’nInternasjonalen

 

<3 OSLO <3

 

This weekend you should definitely check out:

1. Oslo Åpne Hus

2. Oslo Arkitekturtriennale 

3. The Bloody Mary at Internasjonalen

Les mer

Jeg ser etter et nytt sted å bo om dagen – fant det!  Takk, Tato Architects.

 

I’m looking for a new place to stay these days – found it! Thanx, Tato Architects.

Les mer

Paradokset med å skrive blogg, er at jo mer man har å skrive om, jo mindre tid har man til å skrive om det – og så er det nettopp da man bør skrive om det. Det har vært noen hektiske uker, med andre ord.

Jeg har vært i Paris. Blant annet. Du kan få et instant innblikk i hva som foregår i min camp på Instagram. Har du lyst, har du lov.

 

The paradox of writing a blog, is that the more one has to write about, the less time you have to write about it – and it’s really then one should write about it. In other words; it’s been a hectic couple of weeks.

I’ve been to Paris. Among other things. You can get an instant insight into what goes on in my camp on Instagram. If you want, you’re allowed.

Les mer

Jeg heier på / hører på / er litt småforelska i de fine guttene i Atlanter (bortsett fra deg da, Arild – we go waaaay back), og nå har de sluppet musikkvideoen til låta Pike fra det deilige albumet, Vidde. De aller første scenene i videoen er fra backstage på BLÅ - som JØRGENSEN + WELGAARD i sin tid tegnet. Og da var jo plutselig litt selvpromo på sin plass, da:

 

I’m cheering for / listening to / a bit in love with the boys in Atlanter (except for you, Arild – we go waaay back) )and now they’ve released the music video for the tune Pike from the beautiful album, Vidde. The very first scenes in the video is from the backstage at BLÅ - which JØRGENSEN + WELGAARD ​​designed at one point. And all of a sudden some self-promotion was in its order:

Foto: Ivar Kvaal

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

IK_Blaa_0054_v3

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Fotograf Ivar Kvaal www.ivarkvaal.com ivar@ivarkvaal.com

Hovedmøblet er den flerfunksjonelle modulen. Den fungerer som en romdeler, et sittemøbel med sittemuligheter fra ulike sider og retninger med tilpassede bord, og som alltid; oppbevaring. Og det viktigste av alt: det sitter dønn fast og er umulig å flytte på (ja, det var en absolutt nødvendighet.)

 

The main furniture is the multi-functional module. It works as a room divider, a sitting furniture with sitting opportunities from various sides and directions with tables in adapted in various heights, and as always; a storage unit. And the most important element of it all: it’s completely impossible to move (yes, it was absolutely a necessity). 

Les mer

Wang office

Wang pictures

Wang chair

Wang paper

Wang clothes

Wang stairs

Wang models

This is where the magic happens – I designerstjerna Alexander Wangs studio i Soho, NYC. Bildene er hentet fra the Shelby, en blogg som er så veldig verdt din tid.

 

This is where the magic happens – In designer star Alexander Wangs studio in Soho, NYC. Photos from the Shelby, a blog most definitely worth your time.

Les mer

Når folk spør meg om hva jeg driver med, og jeg svarer «interiørarkitekt» har de aller fleste en forutinntatt mening om hva det innebærer. En stereotypisk oppfatning. Nei, denne bransjen handler ikke bare om puter, gardiner og plassering av møbler. Jeg for eksempel, liker aller best å tilnærme meg faget mer arkitektonisk. Jeg er opptatt av form. Overflater. Lys og skygge. Om flerfunksjonalitet. Og om hva det er som skaper et rom, og hvordan kan man manipulere eller utfordre det.

Arkitekt Thomas Bendel demonstrerer her noe av nettopp dét. (Beklager bruken av de lavoppløselige bildene – I had no choise).

 

When people ask me what I do, and I reply «interior architect», most of them has a biased opinion about what it means. A stereotypical opinion. No, this industry is not just about pillows, curtains and the selection of furniture. I, for example, like to approach my profession more architectural. I’m into form. Surfaces. Light and shadow.  Multi-functionality. And the study of what factors that creates a room, and how can you can manipulate or challenge it.

Architect Thomas Bendel demonstrates some of that. (Sorry about the use of the low resolution images – I had no choise).

Les mer

Dj Jay Cumhur bor på dette loftet i Madrid sammen med hans litt tilfeldige kaos av bøker, vinyl, kunst, resirkulerte objekter og designklassikere. Og sneakers.

He could play me anytime.

 

Dj Jay Cumhur lives in this loft in Madrid with his random chaos of books, vinyl, art, recycled objects and design classics. And sneakers.

He could play me anytime.

Les mer

Nicolas Schuybroek er arkitekten bak disse interiørene, and I’M  I.N  L.O.V.E.

 

Nicolas Schuybroek is the architect responsible of these interiors, and I’M  I.N  L.O.V.E.

Les mer

Old sushi shop

patterns

Arigato

scandinavian?

skuffestoff

Tofu?

OtsukaGofukuten

Et gammelt tofu-lokale i Kyoto ble transformert til en kimono-butikk med hjelp av designer Yusuke Seki. Jeg har angret på at jeg ikke kjøpte en ekte Kimono helt siden reisen til Japan for 10 år siden – neste gang skal jeg definitivt besøke Otsuka Gofukuten. Arigato Gozaimasu.

 

An old tofu store in Kyoto was turned into a Kimono shop with the help of designer Yusuke Seki. Ever since I was in Japan 10 years ago, I’ve regretted not buying a Kimono, so next time I’m paying Otsuka Gofukuten a visit. Arigato Gozaimasu.

Les mer

Apropos flytting av perspektiver. Fotograf Menno Aden demonstrerer det på denne måten.

 

Speaking of relocation of perspectives. Photographer Menno Aden demonstrate it like this.

Les mer

Ikke vet jeg om det er fordi jeg er ekstra tørst etter helgas aktiviteter (les: by:larm), men dette prosjektet traff meg umiddelbart på en søndag.

Héctor EsraweIgnacio Cadena fra THiNC® og Nouvel Studio har sammen utformet dette vakre vannhullet i Mexico. Og spør du deg sjøl om det er plass til enda et flaskevannmerke blant oss, så kan konseptutviklerne meddele:

«Selvfølgelig er ikke Casa Del Agua bare et annet merke. Det er en komplett filosofi bak som er ren og tidløs. Inspirert av en tradisjonell prosess, har det dukket opp en nostalgisk merkevare som fremkaller og appellerer til det gode håndverk, til det praktiske og til det vakre. I familien menneske, maskin og natur, har alle kommet sammen til et felles språk, ikke redd for klarhet og formål. Det er et møte mellom fortid og nåtid med den høyeste følelse av ærlighet og åpenhet. Et vann som har alt som er forventet for helse, klarhet og hygiene.»

Så da er det vel bare å færra te Mexico, da? Og apropos by:larm: so much to see, so little time…

 

I don’t know if it’s because I’m extra thirsty after this weekend’s activities, (by:larm) but this project hit me immediately on a Sunday morning.

Héctor EsraweIgnacio Cadena from THiNC® and Nouvel Studio, has together designed this beautiful water hole Mexico. And if you’re asking yourself if there’s room for another bottle water brand among us, the concept developers can announce:

«Of course Casa Del Agua is not just another brand. It is a complete philosophy behind that which is pure and timeless. Inspired by a traditional process, it has emerged as a nostalgic brand that evokes and appeals to that which is well made to the practical and to the beautiful. In this family, man, machine and nature come together in a common language, unafraid of clarity and purpose. It is an encounter between past and present with the highest sense of honesty and transparency. A water that is all that is expected for health, clarity and hygiene. »

So I guess we just have to færra te Mexico, then? And speaking of by:larm: so much to see, so little time… 

Les mer

Skjermbilde 2013-02-05 kl. 22.11.42

Siden det kun er to stk. fra kontoret vårt som får dra på Stockholms-messa i år, må vi andre nøye oss med å se noen av godbitene i 2D istedet. Etter det hele er over.

 

Since there’s only two representatives from our office traveling to the Stockholm Furniture and Light Fair, the rest of us have to see the news in 2D instead. After it’s all over.

Les mer

Akkurat nå lengter jeg etter varmere tider, om ikke annet et frostfritt vann / sølepytt, og dette fine båthuset fikk meg kjapt over på andre tanker. Takk. Det London-baserte kontoret Alex Cochrane Architects står bak rehabiliteringen av det lille, Viktorianske huset.

Jeg liker hele den 3-delte planen som har plassert alle soner mot senter av bygget, men jeg liker spesielt godt baderomsløsningen hvor til og med speilene er flerfunksjonelle. OG det er passe romantisk at det i dag brukes som en forfatters skrivestue.

 

Right now I’m longing for warmer days, if nothing else just a frost free lake / mud puddle, and this fine boat house made me instantly to those thoughts. Thank you. The London-based office Alex Cochrane Architects is behind the rehabilitation of the small Victorian house.

I like the whole three-part plan that has placed all the zones towards the center of the building, but I especially like the bathroom solution where even the mirrors are multi-functional. AND it’s pretty romantic that it today operates as a writer’s retreat.

Les mer

I går var det åpning av utstillingen NORWEGIAN ICONS hos Blomqvist Kunsthandel, og vi var selvsagt der for å se de deilige ikonene. Ikke overraskende en god utstilling, men jeg likte óg veldig godt måten de hadde løst selve eksponeringen på.

Idéen bak  utstillingen startet da en av initiativtakerne mottok katalogen til salgs-utstillingen Important Nordic Design fra auksjonshuset Phillips de Pury & Company i London, hvor Norge ikke var nevnt. Det ble derfor et mål å skape internasjonal oppmerksomhet rundt Norge som en av aktørene i perioden Scandinavian Mid-Century, på lik linje med Danmark, Sverige og Finland.

Utstillingen er et samarbeid mellom de fine folka hos Fuglen og Blomqvist Kunsthandel, og den skal i løpet av 2013 ut på tur til både Tokyo og New York. Sjekk det ut!

 

Yesterday was the opening of the exhibition NORWEGIAN ICONS at Blomqvist Kunsthandel and we were obviously there to see the sweet icons. Not surprisingly, a very good show, but I also really liked the exposure of the pieces itself.

The idea behind the exhibition started when one of the initiators received the catalog to the sales exhibition Important Nordic Design from the auction house Phillips de Pury & Company in London, where Norway wasn’t mentioned at all. It was then a goal to create international awareness of Norway as one of the participants in the period Scandinavian Mid-Century, along with Denmark, Sweden and Finland.

The exhibition is an collaboration between the the fine people at Fuglen and Blomqvist Kunsthandel, and you can see it in both Tokyo and New York during 2013. Go and check it out.

Les mer

Følg oss på Pinterest!

 

Follow us at Pinterest!

Les mer

Bilder fra Convoy funker alltid. God søndag!

 

Photos from Convoy always work. Have a nice sunday!

Les mer

Stef Bakker er en tysk stylist, interiørdesigner og art director som skaper noen fiiine rom. Disse går rett i inspirasjonsmappa. Takk, Emmas Designblogg!

 

Stef Bakker is a German stylist, interior designer and art director who creates some niiice rooms. These goes stright in to the inspiration folder. Thanks, Emmas Designblogg!

Les mer

Når den Sveitsiske arkitekten Gus Wüstemann beskriver betongstrukturen på dette huset, sier han: “It’s about mass and feeling the power. Concrete is a further step in the culture of stony architecture, but it’s still a stone and you can feel all the work of the construction behind it.”

BOOM! POW! I feel ya’!

 

When the Swiss architect Gus Wüstemann describes the concrete structure of this house, he says: “It’s about mass and feeling the power. Concrete is a further step in the culture of stony architecture, but it’s still a stone and you can feel all the work of the construction behind it.”

BOOM! POW! I feel ya’!

Les mer